مشتریشرح فعالیتردیف
شرکت نفت مناطق مرکزی ایرانتایید صلاحیت شرکت آی اس به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی1
اداره بازرسی فنی و نظارت بر تحویل مواد نفتیتایید صلاحیت شرکت آی اس به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی (گروه الف) جهت مناقصات عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، مهندسی و ساختمان نفت ایران، امور پالایش2
شرکت نفت و گاز پارستایید صلاحیت شرکت آی اس به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی3
شرکت نفت و گاز پارستایید صلاحیت شرکت آی اس به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی جهت فازهای 16و15 / 18و174
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمیتایید صلاحیت شرکت آی اس به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات بازرسی فنی5